Amdanom ni 

Mae gan Abacus Assessments swyddfeydd ym Merthyr Tudful, Casnewydd ac Abertawe gyda chysylltiadau trafnidiaeth da ar y ffyrdd a'r rheilffyrdd. 
 
Mae gan ein Haseswyr brofiad helaeth o fewn y sector ac wrth ddarparu asesiadau'n broffesiynol, gan gadw'r cymwysterau a'r ardystiadau angenrheidiol sydd eu hangen i roi hyder llwyr i chi yn yr hyn a wnawn. 

Unrhyw gwestiynau? 

Mae croeso i chi archwilio ein gwefan a llenwi'r Ffurflen Ymholiadau os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech siarad â ni am archebu asesiad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covid-19 

Mae Abacus yn gallu darparu asesiadau ar y safle ac oddi arno. Wrth deithio i ymweld â chi, mae ein haseswyr yn cael 'sgriniau disian' cludadwy i'ch amddiffyn. Mae ein swyddfa wedi'i glanhau'n ddwfn rhwng apwyntiadau a 'sgriniau disian' wedi'u gosod yn anymwthiol rhyngoch chi a'ch asesydd. Mae cyfleusterau golchi dwylo a rhwbio alcohol ar gael yn rhwydd. Mae'n bosibl cynnal rhai asesiadau o bell, drwy lwyfan fel Skype neu Zoom. Byddwn yn trafod hyn gyda chi pan fyddwch yn archebu eich apwyntiad. 
Mae Abacus yn gallu darparu'r mathau canlynol o asesiadau: 
 
 
Ewch i'r tudalennau perthnasol ar ein gwefan i gael gwybod mwy am yr asesiad sydd ei angen arnoch. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings