CA allaf gael fy asesiad gartref, dros y ffôn/Skype, neu leoliad arall? 

Os na allwch fynychu asesiad yn ein canolfan, efallai y gallwn gynnal hyn yn eich cartref, drwy alwad ffôn neu Skype, neu mewn lleoliad addas arall. Llenwch y ffurflen ymholiadau a byddwn yn cysylltu â'ch corff ariannu i'w chymeradwyo. 

Oes rhaid i mi dalu am fy asesiad o anghenion? 

Na. Telir am eich asesiad o anghenion drwy eich Lwfans Myfyrwyr Anabl. Byddwn yn gofyn i chi am gopi o'ch llythyr DSA1 cyn archebu eich asesiad. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings